Những điểm cần lưu ý về phong thủy cầu thang

vũ long

New member
Xác minh
#1
1. Bố trí động khẩu và lai mạch
Cầu thang gồm hai phần: động khẩu và lai mạch. Động khẩu chỉ gồm từ 1 đến 3 bậc đầu còn lai mạch sẽ bao gồm các phần còn lại. Đối với thang máy thì hai phần này sẽ là một.

  • Phép bố trí: Trong bố trí cầu thang thì phần động khẩu quan trọng hơn bởi nó là nơi hấp thu khí còn lai mạch là phần dẫn khí. Cần phải bố trí cầu thang tại vị trí các cung tốt nhất. Ngoài ra, người ta căn cứ vào mức độ của khí đến động khẩu mà có các phép bố trí.
  • Phép tiếp mạch: Sử dụng cho trường hợp khí đến yếu, đê phục đi trầm (cầu thang ở trong cùng, chật hẹp, khuất lập). Vì thế phần động khẩu phải sử dụng tối thiểu 3 bậc nằm trọn trong cung tốt mới hấp thụ được cát khí để chuyển đến lai mạch.
  • Phép thừa khí: Sử dụng trong trường hợp khí đến trực cấp, mạch thô ngạch (cầu thang ngoài thẳng hướng tới nhà, gần cửa ra vào…). Vì thế, phần động khẩu chỉ cần 1 bậc nằm ở trong cung tốt.
  • Phép khí mạch kiêm thu: Sử dụng trong trường hợp khí bình ổn, không trực cấp hay đê phục (cầu thang bố trí ở giữa nhà, không trực hướng với cửa,…). Vì thế phần động khí cần 2 bậc nằm trong cung tốt, một bậc để thụ khí và một bậc để chuyển mạch.
Mặc dù lai mạch là phụ nhưng nếu cả lai mạch nằm trong cung tốt thì sẽ càng tốt. Thường thì lai mạch nằm trọn trong cung tốt là điều khó khăn.

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.tuankiet.com.vn%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2Fcach-thiet-ke-bo-tri-cau-thang-trong-phong-thuy-1.jpg&hash=8045291aecd02a036081d10197b6282c


2. Hướng cầu thang
Hướng cầu thang bao gồm hướng của lai mạch và động khẩu, trong đó hướng của động khẩu quan trọng hơn. Hướng cầu thang được lấy là hướng từ trên đi xuống và lấy hướng đối diện làm tọa hướng của cầu thang.

3. Vị trí và bậc cầu thang
Theo quan niệm của phong thủy, cầu thang là điểm bắt đầu dẫn luồng khí trong lành đến các phòng trong căn nhà. Vì thế điểm bắt đầu phải thông thoáng, sáng sủa ở hướng tốt và cần phải được đặt ở cung lành.

Số bậc cầu thang: Số bậc của mỗi tầng, toàn thang phải rơi vào cung Sinh. Cầu thang xoắn thường không tốt cho việc dẫn khí, phân bổ khí bằng thang thường. Và cầu thang xoắn chỉ thích hợp cho không gian nhỏ.

Xem tiếp: https://www.tuankiet.com.vn/blog/cach-thiet-ke-bo-tri-cau-thang-hop-phong-thuy/
 
Top