Mở gara ô tô không phải lo lắng về lợi nhuận vì biết chiều lòng khách!

#1
Thật vậy, chủ kinh doanh gara ô tô luôn tâm niệm “chiều khách” là cách để thành công. Có lẽ vậy, thực tế các chủ gara ô tô nổi danh trong giới đều khẳng định chiều khách không đơn giản chỉ là chào đón nhiệt tình khi họ đến tiệm. Mà còn là khả năng đáp ứng cao nhất mọi nhu cầu và mong đợi liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ cho các thượng đế.
–> Xem thêm: Quản lý gara ô tô làm sao để hết rối rắm?
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fagara.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2Fmo-gara-o-to-khong-phai-lo-lang-vi-loi-nhuan-vi-biet-chieu-long-khach.jpg&hash=07b789b3b788bab8e2488d9405f478cb
 
Top