Giúp bạn sử dụng thông tin hóa đơn điện tử hợp lệ

taiphamduc

New member
#1
Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 hiện đang là văn bản pháp lý chính thức mới nhất quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Chính phủ đã dành nội dung Điều 28 trong Nghị định này để đề cập đến nguyên tắc tra cứu, sử dụng thông tin hóa đơn điện tử, theo đó:

proxy.php?image=https%3A%2F%2Feinvoice.vn%2FFileUpload%2FArticleMaterials%2Fimages%2Ftra-cuu-hoa-don-dien-tu-5.jpg&hash=a1a2142227c9f62dca5ee72f3b8d0420
Sử dụng thông tin hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP
  • Bên sử dụng thông tin thực hiện truy cập, truy vấn Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tra cứu thông tin về hóa đơn.
  • Tổng cục Thuế thực hiện công khai các trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để các tổ chức, cá nhân có thể tra cứu.
  • Để tra cứu thông tin hóa đơn điện tử, bên sử dụng thông tin nhập thông tin hóa đơn điện tử cần tra cứu tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tra cứu nội dung hóa đơn điện tử.
  • Trường hợp cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định có nhu cầu tra cứu thông tin về tình hình quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử của người bán là tổ chức, cá nhân kinh doanh để thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, về xác minh tính hợp pháp của hàng hóa đang lưu thông trên thị trường và các thủ tục hành chính khác thì cơ quan thuế có trách nhiệm cung cấp thông tin hóa đơn điện tử cho các cơ quan, người có thẩm quyền có liên quan.
Xin cảm ơn
 
Top